Werken bij

De Kindervilla Wereld

Werken bij2018-11-21T08:43:55+00:00

Werken bij De Kindervilla Wereld

Wil jij werken in een warm team waar het kind echt centraal staat? Waar je een mooi salaris verdient en je je passie kunt uitvoeren? Waar je ook ruimte krijgt voor persoonlijke ontwikkeling? Waar iedere stem om tot een mooie service te leveren gehoord wordt? Waar je 6 weken vakantie hebt?

Kom dan bij ons werken!

Vacatures

Op diverse scholen verzorgen wij de tussenschoolse opvang. Wil je als pedagogisch medewerker wat extra verdienen? Geef je dan op! Voor de tussenschoolse opvang krijg je een vergoeding van € 12,50 per keer voor de duur van maximaal 1 uur.

Opgeven kan via: info@dekindervillawereld.nl of via telefoonnummer 071 – 3640090.

Assistent Leidinggevende BSO  25 tot 29 uur per week, locatie Westeinde 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

Wat houdt de functie in? 

Algemene kenmerken 

De assistent leidinggevende voert naast de reguliere pedagogisch medewerkertaken meerdere (door de direct leidinggevende) gedelegeerde leidinggevende taken uit voor de VSO en BSO. Voorwaarde is dat deze taken duurzaam en structureel tot de functie behoren en dat de taken een hoger niveau van bijvoorbeeld kennis, probleemoplossend vermogen, organisatorische vaardigheden en/of sociale vaardigheden met zich meebrengen, bovenop het niveau van de pedagogisch medewerker. 

Je bent sterk in het motiveren van de medewerkers en draagt de visie en het beleid uit. Je bent in staat om op positief kritische wijze feedback te geven en te ontvangen. Je bent zelfverzekerd en komt na wat je afgesproken hebt. Je bent zakelijk, daadkrachtig en niet bang om (indien nodig) impopulaire beslissingen te nemen. Als assistent leidinggevende ben je goed zichtbaar op de locatie, je weet wat er op de groep en onder de medewerkers speelt. Je bent het eerste aanspreekpunt met betrekking tot zaken rondom de VSO en NSO en legt verantwoording af aan de leidinggevende BSO en het MT. De assistent leidinggevende stuurt de medewerkers aan, zodat zij de doelstellingen ten opzichte van hun werkzaamheden kunnen realiseren.  

Doel van de functie
De assistent leidinggevende zorgt ervoor dat de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatorische eenheid, of een onderdeel daarvan, op optimale wijze doorgang kan vinden. Bovendien is de assistent leidinggevende evenals de pedagogisch medewerker verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen. 

Organisatorische positie
De assistent leidinggevende ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de betreffende organisatorische eenheid. De assistent leidinggevende geeft operationeel leiding aan de medewerkers van de betreffende organisatorische eenheid of een onderdeel daarvan. 

Resultaatgebieden:

Medewerkers aansturen 

Houdt toezicht op, beoordeelt en geeft feedback op de uitvoering van de werkzaamheden van de pedagogisch medewerkers en andere medewerkers van de betreffende organisatorische eenheid. 

Adviseert en ondersteunt de pedagogisch medewerkers in probleemsituaties onder andere als terugvalmogelijkheid. 

Draagt eventueel bij aan functioneringsgesprekken die de hiërarchisch leidinggevende voert met de medewerkers. 

Resultaat:
Medewerkers aangestuurd en ondersteund, zodat de kwaliteit van dienstverlening binnen de organisatorische eenheid gewaarborgd is. 

 

Interne bedrijfsvoering coördineren 

Fungeert als aanspreekpunt binnen de organisatorische eenheid, maar ook voor ouders/ verzorgers. 

Voert het wachtlijst- en plaatsingsbeleid uit conform door het bestuur/ de directie vastgestelde richtlijnen/ afspraken. Voert introductiegesprekken met ouders/ verzorgers van kinderen. 

Vervangt de leidinggevende BSO indien deze ziek is of met vakantie. 

Voert (indien van toepassing) het dagelijks beheer van de accommodatie en inventaris van de betreffende organisatorische eenheid. 

Behandelt klachten van ouders/ verzorgers volgens de binnen de organisatie afgesproken richtlijnen en procedures. 

Resultaat:
Interne bedrijfsvoering is gecoördineerd, zodanig dat benodigde informatie en voorzieningen beschikbaar zijn. 

 

Onderstaande werkzaamheden betreffen dezelfde als die van de pedagogisch medewerker:
Kinderen begeleiden 

Begeleidt kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht. 

Schept een situatie binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen en stimuleert kinderen, door middel van uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, zich verder te ontwikkelen. 

Begeleidt kinderen bij de dagelijkse voorkomende bezigheden. 

Organiseert activiteiten gericht op ontwikkeling, eventueel buiten het kindercentrum. 

Resultaat:
Kinderen begeleid gedurende de met de ouders/ verzorgers afgesproken periode, zodanig dat zij volgens het pedagogisch plan zich ontwikkelen, opgevoed en gestimuleerd worden. 

 

Kinderen verzorgen
Draagt zorg voor de dagelijkse verzorging van kinderen. 

Resultaat:
Kinderen verzorgd gedurende de met de ouders/ verzorgers afgesproken periode, zodanig dat zij schoon zijn en gevoed worden volgens geldende hygiëne-eisen en afspraken met de ouders. 

 

Informatie uitwisselen over kinderen en werkzaamheden 

Houdt de ontwikkeling van kinderen bij en rapporteert of informeert hierover (periodiek) de leidinggevende. 

Informeert bij kennismaking de ouders/ verzorgers over de gang van zaken binnen de groep. 

Draagt zorg voor een goed (periodiek) contact met ouders/ verzorgers en informeert naar specifieke aandachtspunten (dagritme, voeding e.d.) en bijzonderheden van de op te vangen kinderen, ook bijvoorbeeld in de vorm van ouderavonden. 

Onderhoudt in het geval van schoolgaande kinderen contact met de betreffende scholen. 

Stemt met collega’s af over de dagindeling en de verdeling van de werkzaamheden en draagt mede zorg voor een goede samenwerking en voor een goede overdracht. 

Neemt gebruikelijk deel aan werkoverleg. 

Resultaat:
Informatie uitgewisseld, zodanig dat zowel de ouders/ verzorgers, de leidinggevende als de pedagogisch medewerkers beschikken over de voor de verzorging en begeleiding relevante informatie, zodat het betreffende kind/ de betreffende kinderen zo optimaal mogelijk opgevangen kan/ kunnen worden. 

 

Ruimten en materiaal beschikbaar houden
Verricht licht huishoudelijke werkzaamheden in de groep en draagt mede zorg voor het beheer, de aanschaf en de hygiëne en goede staat van de inventaris. 

Resultaat:
Een schone ruimte en een goed verzorgde inventaris, zodat kinderen in een schone en veilige omgeving opgevangen kunnen worden. 

 

Profiel van de functie 

Kennis 

 • HBO werk- en denkniveau een relevante opleiding in pedagogiek (tenminste SPW 4) bijvoorbeeld SPH of pedagogiek.  
 • Kennis van inzicht in groepsdynamische processen 
 • Kennis van de geldende hygiene en veiligheidseisen 
 • Kennis van de ontwikkelingsfases van een kind 
 • Kennis van office pakket 

Specifieke functiekenmerken 

 • Minimaal 2 jaar managementervaring en tenminste 5 jaar ervaring in de kinderopvang 
 • Sociale vaardigheden en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van verslagen en contacten met ouders/verzorgers. 
 • Leidinggevende capaciteiten en sociale vaardigheden om medewerkers te begeleiden en stimuleren 
 • Plan- en organisatievermogen voor het coördineren van werkzaamheden binnen de organisatorische eenheid. 
 • Pro-actief en ondernemend in het signaleren en bespreken van consequenties van ontwikkelingen.  
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
 • Proactief, enthousiast en initiatiefrijk. 
 • Oplossingsgericht denken. 

Je bent voor ‘werken op de groep’ beschikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Daarnaast heb je 4 kantooruren in de week voor administratieve taken.

Heb je interesse laat het ons weten!

Stuur je cv + motivatie naar info@dekindervillawereld.nl

Stageplek

Wij zijn altijd opzoek naar een leuke stagiaire! Stuur een email met je cv en motivatie naar info@dekindervillawereld.nl

Heeft u nog vragen? U kunt ons altijd bellen of mailen

Contact Formulier
071-3640090