Transparantie

Transparantie2022-03-24T13:22:18+00:00

Transparantie

Taken

De oudercommissie van Kinderdagverblijf De Kindervilla Wereld behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders/verzorgers. Wij fungeren als intermediair tussen de ouders/verzorgers en het team van de Kindervilla Wereld. Dit betekent aan de ene kant dat De Kindervilla Wereld ons om toestemming of advies vraagt over allerlei zaken die het verblijf aangaan, en aan de andere kant kunnen wij wensen, vragen en/of opmerkingen van de ouders/verzorgers onder de aandacht van het team brengen.

Onze intermediaire functie op gebied van informatievoorziening, adviesrecht en instemmingsrecht beslaat verschillende gebieden. Het complete reglement waarin dit alles is vastgelegd ligt ter inzage op het kantoor van de administratie van De Kindervilla Wereld. Een aantal voorbeelden van onderwerpen waar wij over meepraten zijn: het pedagogisch beleidsplan, zaken aangaande veiligheid, hygiëne en kwaliteit, wijzigingen van openingstijden en prijzen, aandachtspunten en/of klachten, en het organiseren van ouderavonden, feesten en activiteiten.

Werkwijze

Wij komen minimaal 4 keer per jaar bij elkaar en van ieder overleg wordt een uitgebreid verslag gemaakt. Deze verslagen liggen voor u ter inzage op het kantoor van de administratie van De Kindervilla Wereld. In deze overleggen komen vaststaande agendapunten naar voren en tevens overleggen we over zaken welke vanuit de ouders/verzorgers naar voren zijn gekomen.

Wie zijn wij?

Iedere locatie heeft zijn eigen oudercommissie. De samenstelling van de oudercommissie van elke locatie is bekend op de betreffende locatie. Hieronder stellen wij ons voor.

Contact

Voor vragen, inlichtingen, opmerkingen of problemen kunt u ons bereiken via oudercommissie@dekindervillawereld.nl.

Locatie Westeinde, in Noordwijkerhout:

Daycare: 765635197

After School: 179865936

Toddler-school: 152725787

Location Princess Ariane, in Noordwijk:

Daycare: 187158617

After School:  183309583

Location Heemstede, in Heemstede:

Daycare: 120305677

After School: 561869753

Location De Regenboog, in Noordwijkerhout:

Toddler-school: 179865936

Location De Jutter, in Noordwijk

After School: 126238303

Toddler-school: 204481089

Location De Schapendel, in Noordwijk

Toddler-school: 750457910

After School: 131459661

Location De Waterval, in Lisse

Daycare: 818399879

After School: 175345156

Privacy statement De Kindervilla Wereld en De Klimtoren

Verantwoordelijke

De Kindervilla Wereld is een zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat De Kindervilla Wereld beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. De Kindervilla Wereld is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

De Kindervilla Wereld kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Kindervilla Wereld, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- of inschrijfformulier op de website aan De Kindervilla Wereld verstrekt. De Kindervilla Wereld kan de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam van u en uw kind(eren), adresgegevens, telefoonnummer, geboortedata, nationaliteit, BSN-nummers, IBAN-nummer, e-mailadres, IP-adres, gegevens met betrekking tot de plaatsing van uw kind(eren), eventueel aanvullende medische gegevens van uw kind(eren).

Grondslag van de verwerking

De Kindervilla Wereld verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan De Kindervilla Wereld uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit plaatsing van uw kind(eren) op een van onze locaties.

Delen met anderen

De Kindervilla Wereld verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van De Kindervilla Wereld worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Kindervilla Wereld gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

De Kindervilla Wereld maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van De Kindervilla Wereld bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Daar treft u ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan De Kindervilla Wereld te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Kindervilla Wereld heeft hier geen invloed op. De Kindervilla Wereld heeft Google geen toestemming gegeven om via De Kindervilla Wereld verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Met het gebruiken van onze website gaat uw akkoord dat we gebruik maken van cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk omdat wij een Nederlandstalig en een Engelstalig deel hebben. Door middel van toepassing van deze cookies kunnen instellingen of voorkeuren van de websitebezoekers, zoals de gekozen taal, bij gebruik van onze website worden vastgehouden tijdens een bezoek aan de website.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Beveiliging persoonsgegevens

De Kindervilla Wereld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Kindervilla Wereld maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Kindervilla Wereld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Uw privacyrechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u De Kindervilla Wereld verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijk verzoek sturen aan:

De Kindervilla Wereld
Westeinde 94
2211 XS Noordwijkerhout
info@dekindervillawereld.nl

Heeft u nog vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Contact Formulier
071-3640090