Piramide Methode

Piramide2018-09-13T09:40:43+00:00

Ontwikkeling

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo en daar krijgt het bij De Kindervilla Wereld ook alle ruimte voor. Om de ontwikkeling van uw kind te volgen en te stimuleren maken wij gebruik van de zogenaamde Piramide methode.

Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een combinatie van vrij spel en gezamenlijke activiteiten ze in een prettige en veilige omgeving grip op de wereld. Zo biedt Piramide elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. De methode is geschikt voor alle kinderen van nul tot zeven jaar dus vanaf het kinderdagverblijf tot en met groep 3 van de basisschool.

Een betere start kunt u ze niet geven!

Totaalprogramma

Piramide richt zich op alle ontwikkelingsgebieden: naast de verstandelijke ontwikkeling wordt ruimschoots aandacht besteed aan de emotionele en motorische ontwikkeling van uw kind.

Zelfstandig leren en spelen

Kinderen willen zelf de wereld ontdekken en nieuwe dingen leren. Dit ‘zelfstandig leren’ wordt door Piramide aangemoedigd en ondersteund. De leidster zorgt voor een prettige leeromgeving waarin kinderen zelf keuzes kunnen maken. Het vrij spelen staat bij Piramide centraal. Uw kind kiest zelf waarmee het aan de slag gaat. Misschien wil het graag met anderen kinderen in de bouwhoek spelen, of liever in de huishoek. Waar nodig helpt de leidster een handje om uit al dat leuks een keuze te maken. Ook als het spel dreigt vast te lopen, springt de leidster bij, bijvoorbeeld door een tijdje mee te spelen of nieuwe ideeën aan te dragen.

Projecten

Piramide is opgebouwd rond projecten. De leidsters gebruiken voor elk project een ander projectboek dat boordevol staat met ideeën, spelletjes, liedjes en suggesties voor de inrichting van de hoeken. De onderwerpen van de projecten zijn heel verschillend, maar ze hebben één ding gemeen: ze zijn afkomstig uit de wereld van kinderen. Het jaar begint in alle groepen met het Welkomprogramma. Daarin raken de kinderen vertrouwd met alle regels en rituelen en leren ze bijvoorbeeld dat alle spulletjes in het lokaal een vaste plek hebben. Het Welkomprogramma geeft de kinderen houvast en een veilig gevoel in de nieuwe groep. Daarna volgend projecten met verschillende thema’s. Deze thema’s komen elk jaar in een vaste volgorde terug, maar telkens op een hoger niveau. De kinderen zijn enkele weken bezig met een project.

Vaste dagopbouw

Een dag met Piramide heeft een vaste opbouw. Op dagritmekaarten die aan de muur hangen kunnen de kinderen zien wat ze die dag gaan doen en in welke volgorde. Zo weten ze bijvoorbeeld of ze eerst aan een project gaan werken en daarna vrij kunnen spelen, of andersom. En natuurlijk zijn er dagelijks vaste momenten voor een tussendoortje en buiten spelen. De overgang van de ene activiteit naar de anderen wordt vaak begeleid door een liedje. Zo zingen de kinderen bij ons tijdens het opbergen van hun spulletjes mee met: “We gaan opruimen, we gaan opruimen!”
Aan het eind van de dag neemt de leidster met de kinderen nog even de dag door en wordt vooruitgeblikt op wat er morgen op het programma staat.

Uw inbreng

Een goed contact tussen u en de leidster is erg belangrijk. Een vanzelfsprekend moment om even bij te praten, is tijdens het brengen of halen van uw kind. Tijdens ouderavonden en 10-minutengesprekken over uw kind met de leidsters wordt uitgebreider over de ontwikkeling van uw zoon of dochter gesproken. Bij Piramide gaat het contact met de ouders nog een stapje verder. Zo zijn er speciale momenten in het jaar waarop u kunt deelnemen aan bepaalde activiteiten binnen de groep. Ook worden er bij ieder project leuke tips gegeven, waarmee u zelf thuis samen met uw kind aan de slag kunt gaan.

Observatie en voortgang

De leidster houdt de ontwikkeling van ieder kind in de gaten. Op basis van het dagelijkse contact wordt een observatielijst bijgehouden. De observatielijst geven u en de leidster een goed uitgangspunt voor de volgende ontwikkelingsstappen. Zo krijgt uw kind de optimale begeleiding die het verdient.

Bewezen effectief

Piramide is een educatieve totaalmethode van Cito. Voor de methode zijn materialen ontwikkeld die alle speelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen kunnen gebruiken. Uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit van Groningen en het SCO-Kohnstamminstituut is bewezen dat de Piramide-methode effectief is. Onafhankelijk uitgevoerd onderzoek aan onder andere Nederlandse universiteiten laat zien dat Piramide een effectieve methode is. Kinderen die vanaf de peuterspeelzaal de Piramide-methode volgen, blijken sterk vooruit te gaan in hun ontwikkeling. Sterker dan de peuters en kleuters in de controle groepen.

Internationaal

Ook in het buitenland is groeiende belangstelling voor Piramide. Recentelijk is een start gemaakt om Piramide toe te passen in Japan, Duitsland, België en de Verenigde Staten van Amerika.