071-364 0090 info@dekindervillawereld.nl

Oudercommissie De Kindervilla Wereld

Taken

De oudercommissie van Kinderdagverblijf De Kindervilla Wereld behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders/verzorgers. Wij fungeren als intermediair tussen de ouders/verzorgers en het team van de Kindervilla Wereld. Dit betekent aan de ene kant dat De Kindervilla Wereld ons om toestemming of advies vraagt over allerlei zaken die het verblijf aangaan, en aan de andere kant kunnen wij wensen, vragen en/of opmerkingen van de ouders/verzorgers onder de aandacht van het team brengen.

Onze intermediaire functie op gebied van informatievoorziening, adviesrecht en instemmingsrecht beslaat verschillende gebieden. Het complete reglement waarin dit alles is vastgelegd ligt ter inzage op het kantoor van de administratie van De Kindervilla Wereld. Een aantal voorbeelden van onderwerpen waar wij over meepraten zijn: het pedagogisch beleidsplan, zaken aangaande veiligheid, hygiëne en kwaliteit, wijzigingen van openingstijden en prijzen, aandachtspunten en/of klachten, en het organiseren van ouderavonden, feesten en activiteiten.

Werkwijze

Wij komen minimaal 4 keer per jaar bij elkaar en van ieder overleg wordt een uitgebreid verslag gemaakt. Deze verslagen liggen voor u ter inzage op het kantoor van de administratie van De Kindervilla Wereld. In deze overleggen komen vaststaande agendapunten naar voren en tevens overleggen we over zaken welke vanuit de ouders/verzorgers naar voren zijn gekomen.

Wie zijn wij?

Iedere locatie heeft zijn eigen oudercommissie. De samenstelling van de oudercommissie van elke locatie is bekend op de betreffende locatie. Hieronder stellen wij ons voor.

Contact

Voor vragen, inlichtingen, opmerkingen of problemen kunt u ons bereiken via oudercommissie@dekindervillawereld.nl.