071-364 0090 info@dekindervillawereld.nl

Respect

Een tweede belangrijke kernwaarde is respect. Wij behandelen kinderen met respect. Wij denken niet alleen vanuit onze eigen belevingswereld, maar juist ook vanuit de belevingswereld van het kind. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen elkaar onderling ook met respect behandelen en dat ze zorgzaam omgaan met alle materialen en het speelgoed van De Kindervilla Wereld. Verder vinden we het natuurlijk belangrijk dat kinderen respect tonen voor de natuur. Wij brengen ze liefde bij voor alle dieren, groot of klein, maar ook voor planten, bomen en struiken. Wij geloven dat onze grote tuin vol flora en fauna daar een belangrijke rol in kan spelen.

Geweten

Respect bijbrengen bij de kleinere kinderen is een echte uitdaging, omdat het geweten bij deze groep nog gevormd moet worden. Onze leidsters hebben hiervoor begrip en wijzen de kinderen vriendelijk maar consequent op de regels. Het kind leert langzamerhand wat wel en wat niet mag. Belangrijke regels zijn in elk geval dat een kind geen gevaar mag zijn voor zichzelf of voor anderen. Ze mogen elkaar lichamelijk geen pijn doen en niet plagen of uitschelden. Wanneer een peuter een ander pijn doet wordt daar serieus aandacht aan besteed. Ze leren elkaar te aaien, een kusje te geven of, als ze iets groter zijn, sorry te zeggen. De peuters helpen mee met het opruimen van het speelgoed voordat iedereen aan tafel gaat. Leidsters vervullen hierin een voorbeeldfunctie door een opruimliedje te zingen, mee op te ruimen en de kinderen te stimuleren tot meehelpen. De maaltijd is een gezellig moment waarbij iedereen aan tafel zit.