071-364 0090 info@dekindervillawereld.nl

Gezondheid

De derde belangrijke kernwaarde is gezondheid. Gezonde, uitgebalanceerde voeding is noodzakelijk voor goede geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. In de kinderjaren wordt bovendien het fundament gelegd voor de voedingsgewoonten op latere leeftijd. De Kindervilla Wereld biedt alle kinderen rond 11:30 uur een gezonde warme maaltijd, afgestemd op de leeftijd. Indien u een 9 uurs contract heeft afgesloten, krijgt uw kind een brood maaltijd aangeboden. De maaltijden sluiten zeer goed aan bij ons  pedagogische uitgangspunt: samen spelen, samen eten.  De maaltijden en tussendoortjes in het kinderdagverblijf zijn een sociaal gebeuren. Er is aandacht voor elkaar en er wordt gepraat, gelezen en liedjes gezongen. Het is een dagelijks terugkerend moment en voor de kinderen daardoor een vast rustpunt. De eetmomenten geven structuur aan de dag. Bijkomend voordeel voor u is dat uw kind al warm heeft gegeten en er bij thuiskomst tijd over is om samen iets leuks te doen.