Corona Virus2020-03-22T18:39:53+00:00

CORONA VIRUS

 Geachte ouders / verzorgers, 

Vanaf donderdag 18 maart zullen wij ook kinderen opvangen waarvan één ouder/verzorger een beroep uitoefent die behoort tot de cruciale beroepsgroep. Ook hierbij geldt de voorwaarde dat alleen kinderen die gezond zijn volgens de RIVM-richtlijnen mogen worden gebracht. 

Om de organisatie zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u om aanvragen NIET via het ouderportaal of telefonisch te doen, maar om de opvang aan te vragen via ons e-mailadres: info@dekindervillawereld.nl met als onderwerp “Cruciale beroepsgroep”, zodat de berichten snel behandeld kunnen worden. Wij ontvangen uw verzoeken voor de dagen dat u de opvang wenst graag zo spoedig mogelijk. Voor de ouders in de doelgroepen die acuut worden opgeroepen, bieden wij direct opvang tijdens onze openingstijden (van 7:00 tot 19:00 uur). 

We ontvangen op dit moment veel vragen over de betaling van de facturen. De brancheorganisatie Kinderopvang geeft hierover het volgde aan: “Op dit moment loopt de facturatie gewoon door. Momenteel kan de kinderopvang daardoor een sleutelrol vervullen in het verzorgen van opvang voor ouders die werken in de ‘cruciale beroepsgroepen’. De brancheorganisatie Kinderopvang is op dit moment in gesprek met het ministerie van SZW om te bekijken of en hoe ouders worden gecompenseerd voor de eigen bijdrage die zij betalen voor kinderopvang. U ontvangt de kinderopvangtoeslag ook nog.“ Bron: https://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4359749632 Wij begrijpen dat dit een vervelende situatie is en wij hopen op uw begrip en medewerking in deze. 

Tot slot nog het volgende. Is uw kind 0 tot 4 jaar, dan vangen we op bij het kinderdagverblijf, locatie Westeinde of Heemstede. Is uw kind 4 tot 12 jaar, dan bieden wij opvang in de vorm van VSO (voorschoolse opvang) of BSO (alleen na schooltijd). Bij de VSO brengen wij uw kind naar school en na schooltijd halen wij uw kind naar de BSO op onze locatie Westeinde of Heemstede, indien zij daar normaal gesproken ook zijn. 

Met vriendelijke groet, 

Management De Kindervilla Wereld-De Klimtoren 

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op!

Contact Formulier
071-3640090